divendres, 20 d’abril de 2012

El Bloc-Els Verds presenta una moció per regular la comunicació i la publicitat municipal.


Vicent Forment: “Volem que la comunicació i la publicitat que genera l’Ajuntament estiga regulada per evitar l’ús partidista”.

El representant del BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS ha explicat que el Grup Municipal presentarà una moció per tal que els fons públics es destinen a posar a disposició de la ciutadania una informació veraç i plural de l’activitat municipal, que servisca per fomentar la participació en la vida pública; amb la redacció d’un Reglament de Comunicació Democràtica i Publicitat Institucional, es regularia l’ús que se’n fa de la publicitat i s’evitaria que es diners públics es gasten en propaganda buida de l’equip de govern.

El portaveu del BLOC-ELS VERDS, Vicent Forment, ha anunciat que “en el proper plenari, el nostre Grup Municipal presentarà una moció per tal que s’elabore un Reglament de Comunicació Democràtica i Publicitat Institucional, per tal que els diners públics servisquen per informar i per fomentar la participació i la pluralitat, i no per fer propaganda de l’equip de govern”.

Vicent Forment ha explicat que “l’Ajuntament d’Alaquàs, com a institució, es comunica amb la ciutadania de moltes maneres. Les insercions publicitàries, els mitjans de comunicació públics i els pagats amb diners públics, la web i els perfils en xarxes socials, les declaracions públiques, el Butlletí d’Informació Municipal, les campanyes publicitàries, etc. Tot açò hauria de servir per posar a disposició de la ciutadania una informació plural i veraç, que servira per estimular la participació d’associacions i particulars en la vida pública; no es admissible que els diners públics es facen servir per fer propaganda d’accions de govern ja passades, o que se silencie la veu de l’oposició en mitjans finançats amb diners públics o en la pàgina web municipal”.

El representant del BLOC-ELS VERDS ha apuntat que “la redacció d’un Reglament de Comunicació Democràtica i Publicitat Institucional seria l’eina per regular totes aquestes qüestions. En el moment en què ens trobem, on cada vegada és més evident que el funcionament de la democràcia representativa depén de la capacitat que les institucions tinguen de fer partícep al conjunt de la ciutadania de les seues decisions, aquest Reglament donaria forma al que ara depén exclusivament de la bona voluntat o dels criteris polítics de l’equip de govern”.

Publicacions digitals:
Hortanoticias
El Periódico de Aquí
El Periodic
El Punt


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada