dimarts, 28 de maig de 2013

Assemblea oberta del Bloc-Els Verds d’Alaquàs

Des del Bloc-Els Verds d’Alaquàs volem que la participació en els afers públics locals siga directa i continuada, per això,hem articulat l’ASSEMBLEA OBERTA DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS, on votants, simpatitzants i veïns de la localitat podeu vindre i conèixer de primera ma els temes que es debatran al ple municipal.

En l’Assemblea podreu donar la vostra opinió i també es replegaran propostes d’actuacions, iniciatives i suggeriments d’activitats a realitzar al nostre poble.

Volem  ser un canal i un altaveu de la ciutadania en l’ajuntament, la Diputació Provincial, Les Corts Valencianes i el Congrés del Diputats.

SOM COM TU i VOLEM SER LA TEUA VEU!!
L’Assemblea Oberta del Bloc-Els Verds d’Alaquàs de Maig tindrà lloc el dimecres 29 de maig a les 22:00 al Passatge, Av/Blasco Ibañez 57 d’Alaquàs.

Per una Democràcia Real, vine i participa!!

dilluns, 27 de maig de 2013

El Bloc-Els Verds d’Alaquàs reclama reobrir la investigació de l’accident del metro de 2006 en línea 1

A la moció se sol·licita la dimissió de Juan Cotino i Francisco Camps

En pocs dies es complirà el 7é aniversari del tràgic accident de Metro ocorregut el dia 3 de juliol de 2006 en l’Estació de Jesus de València.

L’Associació de Víctimes del Metro torna a demanar que es realitze una recerca que analitze totes les causes que van provocar aquest accident, que va costar la vida a 43 persones i va produir ferides en almenys altres 47, sinistre que va ocasionar molt de sofriment innecessari, sent un accident previsible i evitable.

Segons el portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs, Vicent Forment, les últimes notícies han desvetllat que per part de la direcció de FGV es va ocultar un Informe del Director d’Explotació, on es posava de manifest els greus problemes tècnics del model accidentat al juliol del 2006, inclús la dificultat per al seu manteniment per l’obsolet d’algunes peces.

Igualment, la que era directora gerent de FGV en el moment de l’accident, Marisa Gracia, va encarregar un Informe a l’empresa HM&SANCHIS, perquè preparara les preguntes que els membres del Grup Parlamentari Popular havia de fer en la Comissió Parlamentària, i les respostes que els tècnics i directius de FGV havien de donar. Per tant és evident que no es va garantir una investigació veraç.

Des de l’Associació de Víctimes es considera inadmissible que representants del Govern Valencià tractaren de silenciar l’accident en els mitjans de comunicació mitjançant accions inadequades cap a les víctimes.

Aquesta sèrie de fets mostren la clara manipulació per part del Govern Valencià dels errors i negligències que es van cometre, així com les accions encaminades a silenciar a les víctimes i les seves famílies, i intentar que no es depuraren responsabilitats polítiques, administratives, civils i/o penals.

Davant estos fets el Grup Municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs ha proposat al Ple l’aprovació una moció elaborada per l’Associació de Víctimes i compartir les reivindicacions que des de fa set anys ve reclamant al Govern Valencià i a la direcció de FGV, així com la reobertura de la Comissió d’Investigació Parlamentària amb garanties que explique les manipulacions fetes, els comportaments adoptats i els informes ocultats.

EL BLOC ELS VERDS D’ALAQUÀS RECLAMA REABRIR LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DEL METRO DE 2006 EN LINEA 1

En la moción se solicita la dimisiónn de Juan Cotino y Francisco Camps

En pocos días se cumplirá el séptimo aniversario del trágico accidente de Metro ocurrido el día 3 de julio de 2006 en la Estación de Jesús de Valencia.

La Asociación de Víctimas del Metro vuelve a pedir que se realice una investigación que analice todas las causas que provocaron este accidente, que costó la vida a 43 personas y produjo heridas en al menos otras 47, siniestro que ocasionó mucho sufrimiento innecesario, siendo un accidente previsible y evitable.

Según el portavoz del Bloc-Els Verds d’Alaquàs, Vicent Forment, las últimas noticias han desvelado que por parte de la dirección de FGV se ocultó un Informe del Director de Explotación, donde se ponía de manifiesto los graves problemas técnicos del modelo accidentado en julio del 2006, incluso la dificultad para su mantenimiento por el obsoleto de algunas piezas.

Igualmente, la que era directora gerente de FGV en el momento del accidente, Marisa Gracia, encargó un Informe a la empresa HM&SANCHIS, para que preparara las preguntas que los miembros del Grupo Parlamentario Popular tenía que hacer en la Comisión Parlamentaria, y las respuestas que los técnicos y directivos de FGV tenían que dar. Por lo tanto es evidente que no se garantizó una investigación veraz.

Desde la Asociación de Víctimas se considera inadmisible que representantes del Gobierno Valenciano trataron de silenciar el accidente en los medios de comunicación  mediante acciones inadecuadas hacia las víctimas.

Esta serie de hechos muestran la clara manipulación por parte del Gobierno Valenciano de los errores y negligencias que se cometieron, así como las acciones encaminadas a silenciar a las víctimas y sus familias, e intentar que no se depuraron responsabilidades políticas, administrativas, civiles y/o penales.

Ante estos hechos el Grupo Municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs ha propuesto al Pleno la aprobación de una moción preparada por Asociación de Víctimas y compartir las reivindicaciones que desde hace siete años viene reclamando al Gobierno Valenciano y a la dirección de FGV, así como la reapertura de la Comisión de Investigación Parlamentaria con garantías que expliquen las manipulaciones hechas, los comportamientos adoptados y los informes ocultados.

dilluns, 20 de maig de 2013

Nosaltres. 30 Anys de l'Estatut d'Autonomia.


Amb motiu del  trentè aniversari de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat a través de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol s'han realitzat una gran quantitat  d'actes de commemoració de la mencionada data.  Dins d’aquests actes de commemoració, la Universitat d’Alacant va organitzar, amb el patrocini de la Conselleria de Governació  l’exposició Nosaltres. 30 Anys de l'Estatut d'Autonomia.

L’objectiu de l’esmentada exposició és segons els creador de la mateixa  “destacar-ne el caràcter de norma institucional bàsica de la Comunitat, nascuda del consens de les principals forces polítiques valencianes que van voler recuperar l’autogovern fent ús del dret a l’autonomia que la Constitució espanyola reconeixia a tota nacionalitat; no sense abans, per a aconseguir-ho, recórrer un camí políticament ben llarg i tortuós.” 

La dita exposició, va ser presentada inicialment al Museu de la Universitat d’Alacant (MUA), posteriorment  i dins dels actes de commemoració del 25 d’abril, l’exposició va ser exposada a les Corts Valencianes. El mateix dia de la inauguració de l’exposició el Partit Popular, malgrat haver subvencionat l’exposició,  va intentar boicotejar-la i censurar-la, per considerar que l’exposició “ofrece una visión sectaria de lo sucedido en la Comunitat durante la Transición y en los años de democracia” amb una mostra més de l’actuació inquisidora del Partit Popular, que pretén retallar el dret a la llibertat d’expressió. 

Des del Bloc-Els Verds d'Alaquàs creiem interessant que els veïns i veïnes del nostre poble, puguen coneixer una exposició  que te per objectiu destacar-ne el caràcter de norma institucional bàsica de la Comunitat, nascuda del consens de les principals forces polítiques valencianes que van voler recuperar l’autogovern.

Per tots aquest motius sol·licite, que en nom de l’Ajuntament d’Alaquàs de manera institucional, s’adrece a la Universitat d’Alacant per a que puguen cedir a l’Ajuntament l’Exposició  “Nosaltres, 30 anys de l'Estatut d'Autonomia” perquè s'expose en el Castell d'Alaquàs.

Atentament.


 Alaquàs 26 d’abril de 2013

Vicent. Forment Legua.
 Portaveu del grup BLOC-ELS VERDS.

Escrit presentat per registre d'entrada el passat 30 d'abril, que està sense resposta per part de la Sra. Alcaldesa a data de hui (20 de maig de 2013)

Aquesta és la resposta donada hui 22 de maig, pel Departament de Cultura de l'Ajuntament:


En referència a la sol·licitud presentada per registre d'entrada el passat dia 30 d'abril, en la qual sol·licitava per la vostra banda, que l'Ajuntament d'Alaquàs es posara en contacte amb la Universitat d'Alacant amb tal de realitzar les gestions per a poder exposar a Alaquàs la mostra "Nosaltres. 30 anys de l'Estatut d'Autonomia", li informe que s'han dut a terme les gestions amb la Universitat d'Alacant i hi ha un compromís previ per part d'aquesta per a realitzar l'exposició el pròxim mes de novembre. Quan tinguem detalls de les dates exactes de la mostra i tot lo relatiu a la mateixa us informarem. 

Si hi ha qualsevol qüestió sobre aquest tema no dubteu a indicar-nos-ho.

Una salutació