dilluns, 28 de gener de 2013

Ordre del dia Plenari de Gener


Corresponent celebrar una sessió núm.1 ordinària de l'Ajuntament Ple el dia 31 de gener de 2013, a les 20 hores, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial, i a fi de complir amb que estableix l’art. 38 del ROF, HE
RESOLT CONVOCAR els Regidors i Regidores amb distribució del següent:


ORDRE DEL DIA

1.1. Aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades 29 de novembre i 3 de desembre de 2012.

1.2. Correspondència oficial.

1.3. Nou Pla General d'Ordenació Urbana del municipi d'Alaquàs. Adaptació del contingut del mateix a la memòria ambiental emesa per la comissió d’avaluació ambiental de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i introducció de distintes modificacions. Resolució d’al·legacions i proposta d’aprovació provisional del document resultant.

1.4. Presa de coneixement de la renúncia a la seua condició de regidora del grup Popular de María Sierra Palomino Mora, i proposta a la Junta Electoral Central per a l’expedició de credencial a favor del candidat que corresponga.

1.5. Dació de compte de l’escrit del grup Popular sobre modificació de representants en òrgans col·legiats.

1.6. Proposta de modificació puntual de l'Annex II del Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat per a la prestació dels serveis d’explotació temporal del pàrquing municipal de camions.

1.7. Adjudicació del contracte per als serveis d’explotació i gestió de la cafeteria ubicada en el complex poliesportiu el Bovalar. Proposta de classificació d’ofertes.

1.8. Moció d'Alcaldia sobre posicionament municipal relatiu a l’alliberament d’horaris comercials.

1.9. Moció d'Alcaldia de reprovació a la Consellera d'Infraestructua, territori i Medi Ambient i del portaveu del grup Popular.

1.10. Dació de compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 58/2013 relativa a la pròrroga automàtica del Pressupost de 2012 i les seues Bases d'Execució.

1.11. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alaquàs, Caixa Popular- Caixa Rural CCV.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
PRECS I PREGUNTES


dijous, 24 de gener de 2013

El Bloc-Els verds reclama que la Conselleria inspeccione la seguretat dels col•legis d’Alaquàs.


Forment ha recordat que hui mateix ha caigut la tanca perimetral del Col·legi Ciutat de Cremona d’Alaquàs, situació que es la segona vegada que es produeix i que podia haver ocasionat danys als xiquets i xiquetes del centre.

La coalició demana en una moció que s’informe sobre si Alaquàs consta al llistat de centres educatius amb deficiències fet pels tècnics que han estat adscrits a l’INVASSAT.

La coalició Bloc-Els Verds ha reclamat públicament que la Conselleria d’Educació inspeccione els centres educatius d’Alaquàs, per tal d’evitar possibles fets com l’ocorregut el passat 10 de gener al col·legi de primària La Hispanidad de Santa Pola. Segons recorda el portaveu del grup municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs, Vicent Forment, a aquest cas s’ha de sumar altres 3 semblants ocorreguts als últims mesos al CEIP Carlos Sarthou de Vila-real, l’IES Lluís Vives de València i l’IES Rei Jaume I d’Alzira: “Volem tenir la seguretat que Alaquàs no està en risc de patir d’una situació semblant, i és obligació de la Conselleria vetllar perquè així siga”, manifestava.

Forment ha recordat que hui mateix ha caigut la tanca perimetral del Col·legi Ciutat de Cremona d’Alaquàs, situació que es la segona vegada que es produeix i que podia haver ocasionat danys als xiquets i xiquetes del centre.

Des del Bloc-Els Verds s’ha lamentat que a hores d’ara la Conselleria d’Educació no tinga tècnics propis de prevenció de riscos que puguen avaluar l’estat dels centres educatius, després que els 20 tècnics de que es disposava, passen a ser de l’INVASSAT (Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball). Abans que això passara, els inspectors van fer més de 200 documents acreditant deficiències en els centres educatius valencians i van instar a l’administració a prendre mesures. A banda el personal dels diferents centres a Alaquàs, no estan formats en matèria de prevenció de riscos.

“A hores d’ara, es desconeix quins són els centres que podem presentar aquests problemes així com la seua magnitud, i per això sol·licitem al Consell de la Generalitat Valenciana, que torne a incorporar els tècnics de prevenció a la que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, actualment adscrits a l’INVASSAT, per tal de garantir la seguretat en els centres educatius del nostre municipi; i també que la Conselleria ens diga sobre si en els informes dels tècnics que acrediten deficiències en els centres educatius valencians, consta algun del nostre municipi”, afegia Vicent Forment. Totes estes peticions han estat incloses en una moció que es presentarà al proper plenari per tal que l’Ajuntament d’Alaquàs les faça seues i les reivindique davant la Generalitat Valenciana.

dijous, 17 de gener de 2013

El Bloc – Els Verds demana que es replanten tots els escocells buits d’Alaquàs.


Forment: “L’Ajuntament substitueix els arbres i palmeres mortes per ciment, empobrint la qualitat urbana dels carrers d’Alaquàs”

El portaveu del Grup Municipal del Bloc – Els Verds en l’Ajuntament d’Alaquàs, Vicent Forment, va demanar hui a l’equip de govern municipal que es replanten arbres en tots els escocells buits que existeixen actualment en la població, amb l’objectiu, no solament de millorar l’estètica dels carrers d’Alaquàs, sinó també augmentar la massa arbòria del nostre poble.

Forment ha proposat a l’alcaldessa, Elvira Garcia, que done les instruccions necessàries, perquè es puga disposar informació permanent sobre la quantitat i qualitat de la massa arbòria de la ciutat, la qual cosa repercuteix a augmentar la qualitat de l’aire i de vida dels ciutadans.

En aquest sentit, va insistir que, independentment de disposar d’aquesta informació detallada, “és necessari que es duga a terme la replantació d’arbres en els escocells buits com més prompte millor”.

Per a Forment, el disseny actual de les ciutats tendeix a reduir el nombre d’arbres presents en les mateixes, la qual cosa empobreix els paisatges urbans, així que la repoblació dels escocells buits i la plantació de nous arbres serien mesures positives per a l’increment de la superfície arbrada a Alaquàs.
En l’actualitat, és fàcil trobar nombrosos escocells buits en Camí Vell de Torrent, Vicent Andrés Estellés, Miguel Hernández i, en general, en tots els barris de la ciutat, una situació “que cal esmenar pel bé de la qualitat de vida i de l’enriquiment del paisatge urbà”.

Al mateix temps Forment ha manifestat que, en cas que els arbres s’eliminen perquè afecten als veïns, com va ocórrer recentment en la Placeta de Sant Roc, el Bloc – Els Verds advoca perquè “siguen substituïts gradualment i procurant que siguen trasplantats i no talats”


El Bloc – Els Verds pide que se replanten todos los alcorques vacíos de Alaquàs.

Forment: “El Ayuntamiento sustituye los árboles y palmeras muertas por cemento, empobreciendo la calidad urbana de las calles de Alaquàs”

El portavoz del Grupo Municipal del Bloc-Els Verds en el Ayuntamiento de Alaquàs, Vicent Forment, pidió hoy al equipo de gobierno municipal que se replanten árboles en todos los alcorques vacíos que existen actualmente en la población, con el objetivo, no sólo de mejorar la estética de las calles de Alaquàs, sino también aumentar la masa arbórea de nuestro pueblo.

Forment ha propuesto a la alcaldesa, Elvira Garcia, que de las instrucciones necesarias,  para que se   pueda  disponer información permanente sobre la cantidad y calidad de la masa arbórea de la ciudad, lo que repercute en aumentar la calidad del aire y de vida de los ciudadanos.

En este sentido, insistió en que, independientemente de disponer de esta información detallada, “es necesario que se lleve a cabo la replantación de árboles en los alcorques vacíos cuanto antes”.

Para Forment, el diseño actual de las ciudades tiende a reducir el número de árboles presentes en las mismas, lo que empobrece los paisajes urbanos, así que la repoblación de los alcorques vacíos y la plantación de nuevos árboles serían medidas positivas para el incremento de la superficie arbolada en Alaquàs.

En la actualidad, es fácil encontrar numerosos alcorques vacíos en Camí Vell de Torrent, Vicent Andrés Estellés, Miguel Hernàndez y, en general, en todos los barrios de la ciudad, una situación “que es preciso subsanar por el bien de la calidad de vida y del enriquecimiento del paisaje urbano”. 

Al mismo tiempo Forment ha manifestado que, en caso de que los árboles se eliminen porque afecten a los vecinos, como ocurrió recientemente en la Placete de Sant Roc, el Bloc – Els Verds  aboga porque “sean sustituidos paulatinamente y procurando que sean transplantados y no talados”

dijous, 10 de gener de 2013

La subida del billete de autobús genera quejas en Aldaia, Alaquàs y Xirivella.


El trayecto sencillo de la línea de Fernanbús que conecta con Valenciaaumenta de 1,40 a 1,45 euros
LAURA SENA
A los autobuses “tercermundistas”, a las esperas de hasta 30 minutos en algunos tramos horarios, a la masificación en las horas punta se suma ahora en las líneas de transporte que interconectan Aldaia, Alaquàs y Xirivella, entre sí con Valencia, una nueva subida del precio del billete sencillo. Con la entrada del nuevo año, este transporte pasa de 1,40 euros a 1,45, lo que ha provocado las quejas de los usuarios habituales. “No deja de subir el billete pero nunca hay mejoras. Al contrario recortan servicios y los autobuses cada vez están peor” explica un vecino de Alaquàs.

Este servicio de transporte está adjudicado desde hace años a la empresa Fernanbús que tiene un total de seis líneas y cubre las poblaciones de Torrent, Alaquàs, Aldaia, Quart de Poblet, Manises, Xirivella y Mislata, en diferentes itinerarios. Algunas líneas concretas llegan al Vedat y Calicanto, al Barrio del Cristo, al centro comercial de Aldaia o incluso a Riba-roja en el Camp de Túria.

Con todo, las poblaciones en las que tiene más repercusión son las de Aldaia, Alaquàs y Xirivella ya que no disponen de otro medio de transporte para ir a la capital. No tienen metro como Torrent, Quart y Manises, sino una línea de tren de cercanías que, a raíz de la construcción del AVE ya no llega al centro de Valencia sino a Vara de Quart –actualmente la Generalitat Valenciana y el Gobierno trabajan en una solución-.

Así que usuarios de los tres municipios se han quejado en los últimos dias por la subida. “En esta línea sólo tienes un bono mensual, cuyo precio  -56,60 euros para dos zonas- sólo compensa si utilizas el autobús a diario o realizas después un trasbordo” explica un afectado. No existen bonos de 10 viajes con tarifa más reducida como si los hay en los servicios de Ferrocarrils de Generalitat Valenciana. Tampoco el billete sencillo sirve para hacer transbordos dentro de la misma zona.

Otro de los problemas que genera protestas es el de la espera a determinadas horas. “Teóricamente hay un autobús cada 15 minutos pero llegas a esperar hasta 25 y 20”, cuentan viajeros de Aldaia. Y si el trayecto se pretende iniciar en las últimas paradas de Xirivella, “puede llegar tan lleno que ya no para y hay que esperar el siguiente”, se quejan.

En este punto, un grupo de viajeros criticaba ayer que “a veces los autobuses son tan viejos que no va el timbre, hace frío o te mojas cuando llueve” “Un día tuvimos que bajar por delante porque no iba la puerta de atrás”, decía una vecina mientras otra reconocía que tuvo que tomarse una pastilla al llegar a casa “por el ruido que hacía el vehículo”.

Además, estos vecinos señalan que hay un problema añadido que sufren todas las líneas que pasan por Xirivella, el problema de la salida del tráfico hacia Valencia, una situación crónica porque en ese punto confluyen la A-3 y la V-30. “hay dias que hay tal atasco que nos cuestas más salir de aquí que llegar a Valencia y casi compensaría ir andando” explican.

“Cada día es más caro pero no hay mejoras y no tenemos más remedio que aguantar porque no tenemos otro medio de transporte ya que el tren se ha quedado inservible” lamentan.

PROPUESTAS
Compromís prepara mociones en los plenos
La coalición Compromís, con las diferentes denominaciones que tiene en las poblaciones afectadas, prepara una moción para plantear en todos los plenos en la que se denunciará la situación de estas líneas de transporte y se reclamarán mejoras. Además de señalar todos los aspectos que son las principales críticas de los vecinos –masificación, falta de frecuencia, poca flexibilidad de tarifas y abonos, y otras- Compromís explica que recientemente se han suprimido servicios como el que conectaba con Mislata los domingos y festivos –sólo se mantiene el resto de dias-. Además, en las paradas “no existen paneles electrónicos que indiquen cuando viene el autobús y de que línea es” como en los de la EMT. También se dan situaciones en los trayectos de paradas sin ningún tipo de marquesinas aunque funcionan desde hace tiempo”.

Notícia del Levante-EMV de 10 de gener de 2013