dilluns, 30 de gener de 2012

El Bloc-Els Verds cuestiona que se retire la administración al barrio de los Faroles.


Jo Vicent Forment Legua, com a regidor-portaveu del grup municipal del BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS.


Arran de les queixes rebudes per diferents veïns i presidents la comunitat de veïns del Barri dels Fanals d'Alaquàs, respecte a la rescissió del contracte de prestació de serveis d'administració i gestió de les Comunitats de Propietaris de l'esmentat Barri, que l'Ajuntament va subscriure amb Administracions Ferrer, el passat 1 d'Octubre de 2010. Vist que segons  manifesten els veïns afectats el compromís subscrit en el seu dia era mantenir aquest contracte de prestació de serveis durant tres anys. Vistes les especials característiques econòmiques i socials de la majoria de veïns del Barri, en nom del Bloc-Els Verds d'Alaquàs formule les següents preguntes:

 1.    Per quin motiu no s’ha complit l’acord subscrit en el seu dia amb les Comunitats de Propietaris del Barri de los Faroles de mantindre el contracte de prestació de serveis d’administració i gestió a càrrec de l’Ajuntament ? 

2.    Com s’ha comunicat aquesta rescissió del contracte a les Comunitats de propietaris afectades?

3.    Quin era el cost anual d’aquest contracte ?dimarts, 24 de gener de 2012

El Bloc-Els Verds denuncia la inclusió en el ple per via d'urgència l'aprovació d'un préstec de més d'un milió d'euros.


El Bloc-Els Verds d’Alaquàs considera que “ la sol·licitud d’un préstec de legislatura per valor de 1.069.096,59 euros és un punt molt important per al futur immediat del municipi i no entén que divendres passat es convocara oficialment l'ordre del dia del plenari d'aquest dijous, sense aquest punt, i hui es pretenga la inclusió per la via d’urgència, comunicant-ho via SMS, a menys de sis hores de la celebració de la Comissió Informativa del plenari".

El Regidor i portaveu municipal del Bloc-Els Verds en Alaquàs, Vicent Forment, assenyala que “l’alcaldessa d’Alaquàs, Elvira Garcia, dificulta la fiscalització de les accions del govern socialista dificultant conèixer els expedients que es tractaran als plens amb temps suficient"  Per al regidor del Bloc-Els Verds, el Partit Socialista "està incomplint sistemàticament els drets que com a oposició tenim, entre ells el dret a la informació, bàsic per poder exercir la tasca d'oposició política amb plenes facultats".

Forment ha recordat que no és la primera vegada que es dona aquesta situació al llarg de la present legislatura, en la que sistemàticament es convoquen plenaris amb caràcter extraordinari i urgent, com el celebrat el passat 17 de gener per aprovar definitivament el pressupost municipal de 2012. De fet en l'actual legislatura ja són 4 els plens convocats amb caràcter extraordinari i urgent amb menys de 48 hores i en molts casos en  horari de difícil participació de la ciutadania.

dilluns, 23 de gener de 2012

El BLOC-El VERDS proposa baixar l’IBI municipal per a compensar la pujada anunciada pel Govern de Rajoy


Consideren que l'augment  superior al 3% previst per aquest 2012 "ja suposa un esforç molt important per a la butxaca dels ciutadans"

El grup municipal del Bloc-Els Verds a Alaquàs ha demanat a l'equip de govern socialista  de l'Ajuntament que procedisca a estudiar la formula legal oportuna per evitar que s'aplique al municipi l'increment addicional  del 4% de l'Impost de Béns i Immobles (IBI) que valida el primer paquet de mesures contra el dèficit aprovat pel govern central de Mariano Rajoy.

Segons el regidor del Bloc-Els Verds, Vicent Forment, "aquest increment se sumaria a l'augment ja previst per l'Ajuntament  superior al 3% el que suposaria un autèntic "catastrazo" i un augment del rebut del IBI per al 2012 superior al 7%."

El grup del Bloc-Els Verds  considera que "els augments que s'han aprovat ja suposen un esforç molt important per a la butxaca dels ciutadans d'Alaquàs que acusen els efectes de la crisi econòmica. Els  membres de la coalició entenem que les recents pujades de taxes  i impostos municipals, ja suposen un augment més que considerable de la pressió fiscal sobre els alaquasers i alaquaseres en aquests moments de dificultats econòmiques".

Per  al  BLOC-Els Verds la  mesura  és  injusta,  ja  que  no  discrimina  entre  les rendes més  altes  i  les més  baixes  i  representa  una  càrrega més  per  a moltes famílies  que  veuen  com  disminueixen  els  seus  ingressos, mentre  augmenta  la càrrega fiscal a tots els àmbits. És per això, que el  regidor del BLOC-ELS VERDS,  Vicent  Forment,  demanarà  en  el proper plenari del dijous, mitjançant una moció  que s'estudien mecanismes per compensar la ciutadania davant l'increment de  l'IBI.

dissabte, 21 de gener de 2012

El Bloc-Els Verds critica l’expulsió del portaveu del PP de la Junta de Govern de l’Ajuntament


El Bloc-Els Verds d’Alaquàs considera exagerada la decisió de l’alcaldessa, Elvira Garcia, de treure de la Junta de Govern al portaveu del PP, José Pons. Per al regidor de la coalició, Vicent Forment, “l’argument del trencament de l’acord d’investidura amb el Bloc-Els Verds d’Alaquàs, que l’alcaldessa exposa com un dels motius, és una mera excusa”.
Forment ha manifestat que, tot i no tindre obligació d’incloure al portaveu del PP com a membre de la citada Junta, “fer-ho és una demostració de voluntat de diàleg i de tolerància democràtica necessària per a la resolució dels greus problemes del municipi”. A més, per al Bloc, “seria un exemple de pluralitat entre tant de govern municipal popular de la comarca que no accepta a l’oposició en la Junta de Govern”.

Al mateix temps, Forment ha manifestat que “l’expulsió del portaveu d'un partit de la Junta de Govern s'uneix al fet que la Junta de Govern té assumides competències que podrien estar en les mans del Ple”.

“Si aquestes competències les tinguera el Ple s'augmentaria el nivell de debat i decisió democràcia municipal, ja que participarien tots els membres electes pel poble en un espai públic en el què qualsevol ciutadà d'Alaquàs pot participar presencialment” o escoltar per la ràdio “gràcies a la moció de l'únic regidor del grup municipal del Bloc-Els Verds aprovada el passat mes de juliol”.

En aquest sentit, el grup municipal del Bloc-Els Verds d'Alaquàs ha anunciat que està estudiant “actuacions per tal d'ampliar la democràcia interna a l'Ajuntament”.

dimecres, 18 de gener de 2012

EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2012

Ja podeu consultar tota la Informació del Pressupost Municipal per a 2012, aprovat amb el vot a favor del PSOE i del Regidor del Grup dels no adscrits i el vot en contra del BLOC-ELS VERDS i el PP

Ingressos previstos per l’Ajuntament
25.695.928,49 €
Els ingressos coincideixen amb les despeses... en teoria. Després es tanca el Compte General  i de vegades no coincideix, però es fa coincidir... Finalment comencen a aparèixer factures  d’anys anteriors i es paguen en càrrec al pressupost d’enguany... Quan s’acaben els diners  es deixen per a altres anys... Tots els anys és la mateixa, i no canvia perquè al PSOE se li ha  acabat la imaginació i és incapaç de canviar el seu nefast ritme de treball. Abans entraven els  diners a cabassades pels permisos d’obres, per les plusvàlues, per l’ICIO (Impost sobre  Construccions, Instal·lacions i Obres)... i es gastaven a cabassades en capricis i grans obres.  Però, a més, quan més diners s’ingressaven, els préstecs que es demanaven eren més alts,  les factures que es deixaven per pagar eren més, i així estem.


Qui paga les despeses de l’Ajuntament?

Majoritàriament, les alaquasseres I alaquassers amb tots els impostos i taxes que paguen:

 IBI i plusvàlues: 7,3 milions d’euros
 Impost sobre vehicles: 1,8 milions d’euros
 Impost d’activitats econòmiques: 0,57 milions d’euros
Vados, Fem, cementeri: 1,4 milions d’euros
Altres taxes : 2,1 milions d’euros

O siga, entre totes i tots paguem directament a l’Ajuntament més de tretze milions d’euros d’un pressupost de 26 milions.

Altres ingressos són:

ICIO (Impost sobre Construcció): 380. 000 euros
Transferències de l’administració de l’Estat: 5,9 milions d’euros
Transferències de la Generalitat: 680 000 euros
 Ingressos patrimonials: 1.095 000 euros
 Venda de Patrimoni: 2.965 000 euros
Prestecs: 1.069.000 euros

Despeses previstes per l’Ajuntament
19.729.945,40 €

L’Ajuntament d’Alaquàs destina del total del pressupost prop de set de cada deu euros a despesa corrent(29%) i a personal (38%). De la resta, dedica un 7% a inversions, un 15% a amortització dels préstecs que té demanats, un 2% a transferències corrents (diverses aportacions a diferents organismes i col·lectius) i un 7% als interessos dels préstecs.  Podem comprovar que les despeses de l’Ajuntament estan totalment hipotecades per la política que hadut a terme l’equip de govern del PSOE els últims anys, i deixen un marge quasi nul de maniobra, on l’amortitzaciódels prestecs i els interessos supossen un 22% del total del pressupost.


A continuació pots consultar el pressupost municipal aprovat definitivament al plenari extraordinari  d'ahi dimarts 17de Gener.

RESUM
INGRESSOS
DESPESA CAPITOL I
DESPESA CAPITOL II
DESPESA CAPITOL III i IV
DESPESA CAPTTOL VI,VII,VIII i IXdilluns, 16 de gener de 2012

El Bloc-Els Verds d’Alaquàs reclama una major intervenció del consistori davant els talls de llum produïts en les últimes setmanes.

Vicent Forment: “Hem de donar resposta als ciutadans perjudicats pels talls de subministrament i demanar responsabilitats a l'empresa”

El grup municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs reclama a l'Ajuntament una major intervenció amb l'objecte de solucionar els talls de subministrament elèctric patits les últimes setmanes, per centenars d'usuaris d'aquest servei a Alaquàs.

El portaveu d'aquesta formació política, Vicent Forment, reclama a l'equip de govern que s'interesse per les causes que han provocat els talls de subministrament i per les mesures que l'empresa tinga previst adoptar per a evitar fets similars en el futur, així com per les repercussions que el mateix ha tingut en famílies i empreses i comerços de la nostra ciutat.

“El volum d'afectats per aquests incidents i la durada dels mateixos en algunes zones de la ciutat han provocat notables crebants als usuaris, la qual cosa justifica una intervenció municipal contundent en aquest terreny” afirmava el regidor del Bloc-Els Verds.

D'igual manera, Vicent Forment ha proposat als responsables del govern municipal que des de l'Oficina del Consumidor s'oferisca als afectats, particulars i empreses i comerciants, un servei d'assessorament amb l'objecte d'orientar-los en les reclamacions de responsabilitats enfront de la companyia subministradora, i davant els danys i perjudicis que aquests hagen pogut patir en aquests talls.
D'igual manera, el Bloc-Els Verds planteja als responsables municipals la idoneïtat de reclamar la intervenció de la Generalitat Valenciana en aquest assumpte i en el marc de les seues competències.

“Els preus del subministrament elèctric i les repercussions que talles com els produïts té en famílies i activitats econòmiques, fan necessària la intervenció del conjunt de les administracions públiques amb l'objecte d'evitar que situacions com aquesta es repetisquen” concloïa el regidor del Bloc-Els Verds .

dijous, 12 de gener de 2012

El Bloc-Els Verds d'Alaquàs, sol·licita informació sobre el servei de manteniment de les zones verdes del polígon industrial.

El nostre Regidor a l'Ajuntament Vicent Forment, ha presentat per registre d'entrada de l'Ajuntament, un escrit sol·licitant informació sobre el servei de Manteniment i Conservació de l'arbrat i zones enjardinades dels polígons industrials de la nostra localitat, i el personal contractat per a dur a terme aquest servei.