dilluns, 27 de maig de 2013

El Bloc-Els Verds d’Alaquàs reclama reobrir la investigació de l’accident del metro de 2006 en línea 1

A la moció se sol·licita la dimissió de Juan Cotino i Francisco Camps

En pocs dies es complirà el 7é aniversari del tràgic accident de Metro ocorregut el dia 3 de juliol de 2006 en l’Estació de Jesus de València.

L’Associació de Víctimes del Metro torna a demanar que es realitze una recerca que analitze totes les causes que van provocar aquest accident, que va costar la vida a 43 persones i va produir ferides en almenys altres 47, sinistre que va ocasionar molt de sofriment innecessari, sent un accident previsible i evitable.

Segons el portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs, Vicent Forment, les últimes notícies han desvetllat que per part de la direcció de FGV es va ocultar un Informe del Director d’Explotació, on es posava de manifest els greus problemes tècnics del model accidentat al juliol del 2006, inclús la dificultat per al seu manteniment per l’obsolet d’algunes peces.

Igualment, la que era directora gerent de FGV en el moment de l’accident, Marisa Gracia, va encarregar un Informe a l’empresa HM&SANCHIS, perquè preparara les preguntes que els membres del Grup Parlamentari Popular havia de fer en la Comissió Parlamentària, i les respostes que els tècnics i directius de FGV havien de donar. Per tant és evident que no es va garantir una investigació veraç.

Des de l’Associació de Víctimes es considera inadmissible que representants del Govern Valencià tractaren de silenciar l’accident en els mitjans de comunicació mitjançant accions inadequades cap a les víctimes.

Aquesta sèrie de fets mostren la clara manipulació per part del Govern Valencià dels errors i negligències que es van cometre, així com les accions encaminades a silenciar a les víctimes i les seves famílies, i intentar que no es depuraren responsabilitats polítiques, administratives, civils i/o penals.

Davant estos fets el Grup Municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs ha proposat al Ple l’aprovació una moció elaborada per l’Associació de Víctimes i compartir les reivindicacions que des de fa set anys ve reclamant al Govern Valencià i a la direcció de FGV, així com la reobertura de la Comissió d’Investigació Parlamentària amb garanties que explique les manipulacions fetes, els comportaments adoptats i els informes ocultats.

EL BLOC ELS VERDS D’ALAQUÀS RECLAMA REABRIR LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DEL METRO DE 2006 EN LINEA 1

En la moción se solicita la dimisiónn de Juan Cotino y Francisco Camps

En pocos días se cumplirá el séptimo aniversario del trágico accidente de Metro ocurrido el día 3 de julio de 2006 en la Estación de Jesús de Valencia.

La Asociación de Víctimas del Metro vuelve a pedir que se realice una investigación que analice todas las causas que provocaron este accidente, que costó la vida a 43 personas y produjo heridas en al menos otras 47, siniestro que ocasionó mucho sufrimiento innecesario, siendo un accidente previsible y evitable.

Según el portavoz del Bloc-Els Verds d’Alaquàs, Vicent Forment, las últimas noticias han desvelado que por parte de la dirección de FGV se ocultó un Informe del Director de Explotación, donde se ponía de manifiesto los graves problemas técnicos del modelo accidentado en julio del 2006, incluso la dificultad para su mantenimiento por el obsoleto de algunas piezas.

Igualmente, la que era directora gerente de FGV en el momento del accidente, Marisa Gracia, encargó un Informe a la empresa HM&SANCHIS, para que preparara las preguntas que los miembros del Grupo Parlamentario Popular tenía que hacer en la Comisión Parlamentaria, y las respuestas que los técnicos y directivos de FGV tenían que dar. Por lo tanto es evidente que no se garantizó una investigación veraz.

Desde la Asociación de Víctimas se considera inadmisible que representantes del Gobierno Valenciano trataron de silenciar el accidente en los medios de comunicación  mediante acciones inadecuadas hacia las víctimas.

Esta serie de hechos muestran la clara manipulación por parte del Gobierno Valenciano de los errores y negligencias que se cometieron, así como las acciones encaminadas a silenciar a las víctimas y sus familias, e intentar que no se depuraron responsabilidades políticas, administrativas, civiles y/o penales.

Ante estos hechos el Grupo Municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs ha propuesto al Pleno la aprobación de una moción preparada por Asociación de Víctimas y compartir las reivindicaciones que desde hace siete años viene reclamando al Gobierno Valenciano y a la dirección de FGV, así como la reapertura de la Comisión de Investigación Parlamentaria con garantías que expliquen las manipulaciones hechas, los comportamientos adoptados y los informes ocultados.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada