divendres, 18 de maig de 2012

El BLOC-ELS VERDS vota en contra de les condicions del credit per al pagament a proveïdors.El Regidor del Bloc-Els Verds, Vicent Forment  ha votat, en Ple Municipal extraordinari, en contra de la proposta presentada pel Govern Municipal per a aprovar l'operació de préstec per import de 11.187.327,24 € per a pagar als proveïdors als quals deu aquest Ajuntament. El problema ve donat quan es vota a cegues pel que fa als bancs amb els quals es van a formalitzar les operacions de crèdit i, especialment, quant al tipus d'interès que finalment tocarà pagar a l’Ajuntament.

El Banc d'Espanya posa els diners en funcionament a un interès d'un 1%. No obstant açò, segons estimacions del govern municipal, aquest interès, de tipus variable, podria oscil·lar finalment com a producte financer oferit per la banca privada entre un 5 i un 6%. Altres estimacions més realistes ho situen entorn d'un 8%.

En qualsevol cas, com denunciava en el Ple Vicent Forment, “es tracta d'un negoci redó per a la banca privada que, sense cap tipus de risc, adquireix un desproporcionat volum de negoci oferit en safata per l'Estat a interessos
que estan per damunt fins i tot del preu del mercat, tot açò amb diners del Banc d'Espanya; és a dir, que els diners de tots els ciutadans se li concedeix als bancs perquè aquests al seu torn ho presten als ajuntaments -on els mateixos ciutadans estem representats- perquè facen amb açò un negoci redó a costa de retallades de serveis reflectits en els respectius plans d'ajust. Plans d'ajust, per cert, que poden quedar invalidats de ple dret si les previsions pel que fa als tipus d'interès es desborden, cosa més que possible.” 

Segons Forment, poden donar-se casos fins i tot que aquest pagament no supose cap injecció de liquiditat per a les empreses i proveïdors, ja que els deutes que aquests tenen amb els bancs poden absorbir la quantia que el respectiu ajuntament salde amb ells.

Vicent Forment ha deixat clar també en el Ple que la responsabilitat de l'aprovació d'aquesta mesura no recau exclusivament en el Govern Municipal, ja que a aquest se li presenta una mesura davant la qual té les mans lligades i que no té més remei que acceptar. Però sí assenyala la incompetència d'un Govern de Rajoy absolutament incapaç d'oferir alternatives que no passen pel rescat al sector de la banca, i que no se senta a imposar unes mesures més avantatjoses per a la ciutadania
, marcant uns tipus d'interès fixos i menys elevats dels quals imposa el mercat. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada