dilluns, 14 de maig de 2012

Dilluns 14 de maig Ple Extraordinari i Urgent


Dilluns 14 de maig, a les 20,00 hores es celebrarà Ple Extraordinari i Urgent en els seguënts punts de l’ordre del dia:

  1. Pronunciament de la urgència de la sessió i ratificació dels punts en l’Ordre del dia.
  2. Dació de compte dels escrits presentants per la regidora del PP Francisca Sanchis Casanova, per mitjà de la que deixa constància de l’abandó del Grup Popular i el seu pas a “no adscrita”, i adscripció a comissions informatives.
  3. Expedient de préstec de conformitat amb el RDL 4/2012 de 24 de febrer.
  4. Informe trimestral de Tresoreria i intervenció (primer trimestre de 2012) en compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010.
  5. Modificació Ordenança Municipal de la prestació del Servei d’Educació Infantil a la Primera Infancia (0 a 3 anys) d’aquest Ajuntament d’Alaquàs.
  6. Modificació puntual núm. 17 del PGOU, consistent en la supressió de la consideració com a equipament públic d’edifici municipal. Proposta d’aprovació inicial i exposició pública d’expedient de desafectació a l’ús públic.
  7. Compareixença de la regidora de Salut Pública Isabel Mondejar Villarejo formulada pel grup municipal PP al Ple de la Corporació, sobre observatori de salut.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada