dimarts, 27 de desembre de 2011

EL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS CRITICA ELS PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT PERQUÈ ES BASEN EN INGRESSOS IMPOSSIBLES.


Els pressupostos de l’Ajuntament d’Alaquàs per al 2012 estan fonamentats en unes retallades improvisades i en uns ingressos irreals com la venda de patrimoni municipal o la sol·licitud de préstecs que no seran autoritzats. En el poc temps que ha tingut el Bloc-Els Verds d’Alaquàs per a estudiar els pressupostos detecta poc de realisme i poca decisió política per a resoldre l’endeutament de l’Ajuntament.

D’entrada el Bloc-Els Verds denuncia el poc temps que ha tingut per a estudiar els documents que pretenen definir la gestió municipal per al 2012. Els pressupostos són accessibles a partir del dilluns per a ser treballats en una comissió informativa el dimecres i ser votats en el ple extraordinari del dijous 22 de desembre. Tot i que s’han complit els terminis legals, no és de trellat que el document que defineix la gestió municipal del 2012, un document complex, només puga ser revisat uns pocs dies abans de ser votat. Altres ajuntaments governats pel PSOE, com el de Quart, permeten més dies d’estudi. Així, en tans pocs dies, no es dóna possibilitat a ser contrastat i debatut entre els diversos grups polítics i, encara menys, amb els ciutadans.
La no participació de les veïnes i veïns d’Alaquàs entra en contradicció frontal amb l’aprovació per unanimitat en el plenari municipal del passat mes de juliol d’una moció del Bloc-Els Verds d’Alaquàs de ficar en marxa els pressupostos participatius. L’equip de govern del PSOE no només no vol la participació dels grups municipals, sino que tampoc dóna opció als ciutadans a conèixer els pressupostos del seu ajuntament.

Per eixos motiu s’ha demanat que es retiren els pressupostos del 2012 per a ser estudiats  amb més deteniment, i, si convinguera, que siguen consensuats entre els grups polítics, tal i com el Bloc-Els Verds d’Alaquàs han reiterat en més d’una ocasió, per la necessitat de treballar conjuntament en una situació tan greu com la que pateix l’Ajuntament.

Tot i el poc de temps de treball es poden constatar diversos errors de plantejament. Per a començar, el fet que el pressupost de 2012 s’eleve a 25 milions d’euros quan en el 2011 és poc probable que s’arriben a ingressar 20 milions. Les perspectives econòmiques no són gens optimistes i, per tant, les administracions públiques ho tindran difícil per a augmentar ingressos, si és que poden mantindre’ls.

Una part important d’eixos ingressos de més corresponen a la venda de patrimoni municipal: un solar en el polígon de la Garrofera i el magatzem municipal de Camí Vell de Torrent. La valoració d’aquestes propietats està feta en 2008 i s’ha fet una rebaixa del 15%, cuan les dades del ministeri de Foment ens indica que el preu del sól ha baixat un 30% de 2008 a hui, que situa els ingressos en 2.964.900€. Amb les naus industrials buides que n’hi ha i la poca activitat econòmica qui va a comprar eixos terrenys o el magatzem, on només es poden fer pisos?
Per una banda, és difícil de creure que eixe ingrés siga possible en eixa quantitat o semblant en les actuals circumstàncies, sino que a més existeix l’antecedent del 2008, quan es van preveure ingressos per venda de subsòl per a construir aparcaments que no es van produir mai. Per altra banda, aquest tipus d’operacions depenen de l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana que la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient té retingut i pendent des de l’esmentat 2008. Així doncs, en el cas que es veneren els terrenys no es podria fer res en espera de l’aprovació de la Conselleria.

Un altre aspecte problemàtic són les transferències que s’esperen de l’administració de l’Estat. A hores d’ara els presupostos generals no estan aprovats i no es coneix el finançament als ajuntaments. A més, cal seguir tornant descomptant els diners de més que l’Estat va donar als ajuntaments durant el 2008 i el 2009. El propi interventor municipal reconeix que “la incertidumbre de la situación económica actual puede producir variaciones significativas en los mismos. Se recomienda por tanto adecuar el nivel de ejecución de los gastos, en la medida de lo posible, a la realización de los ingresos, con un seguimiento regular de los mismos.”

Un tercer element dels ingressos que Bloc-Els Verds d’Alaquàs rebutja de ple és l’operació de legislatura per 1.069.096,59€, que no només suposaria augmentar els deute de l’Ajuntament, sino que com el propi interventor informa: dado que el criterio de los órganos tutelantes de la Comunidad Autónoma no sostienen dicho criterio, se recomienda solicitar autorización previa a la formalización de la operación. És a dir, que és molt possible que la Conselleria que ho ha d’autoritzar no ho faça, i ja tindriem un milió més de dèficit a afegir als 30 milions d’euros que a hores d’ara ja deu l’Ajuntament d’Alaquàs, a espera de la liquidació de l’exercici de 2011.

Així mateix existeixen tota una sèrie de partides d’ingressos previstos per a 2012 que son totalment irreals si tenim en conte els ingressos obtinguts al present exercici pressupostari.

Concepte
2011
Ingrés real
2012
Impost construccions, obres
400.000€
10.813€
380.813€
Multes circulació
60.000€
2.972€
44.261€
Llicències urbanístiques
150.000€
77.930€
131.767€

Pel que fa a les despeses, el pressupost té les mateixes característiques. El capítol més gran que és el de Personal es va començar a negociar amb els representants dels treballadors una setmana abans del ple per a aprovar els pressupostos. No s’ha arribat a cap acord concret, però s’ha avançat la voluntat de rebaixar els jornals si no ho fa el govern espanyol, eliminar la productivitat i les hores extraordinàries, a més de les aportacions al pla de pensions per al personal municipal. Una volta més, la falta de previsió i de voluntat política no ha permès arribar a un acord amb els treballadors. 

Al mateix temps per al BLOC-ELS VERDS resulta difícil de creure una difícil de creure una disminució del 42,42% en el Capítol II, relatiu a les despeses corrents i serveis, quan la liquidació de 2010 va donar 10.171.483,38 euros d’obligacions reconegudes, i ara l’equip de govern socialista redueix aquest capítol fins als 5.675.055, 48€.

Per poder creure’ns aquesta reducció, el govern socialista deuria haver iniciat ja esta política d’austeritat l’any 2011, i en canvi trobem moltes partides pressupostàries en les que enguany han gastat molt més del que tenien pressupostat.    


Concepte
 Pressupost 2011
despesa real
 Pressupost 2012
Energia vies publiques
300.000€
500.000€
391.400€
Festes populars
100.000€
140.000€
80.000€
Oci, temps lliure i joventut
65.000€
115.000€
55.000€

En definitiva, ens trobem davant d’un pressupost coix, amb una partida d’ingressos  que com sempre acabaran sent paper mullat,  ingressant menys del que diuen que van a fer, però gastant-se molt mes del que preveuen.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada