divendres, 21 de febrer de 2014

El Bloc-Els Verds presenta una moció al Ple per a crear una “finestreta unica” a l’Ajuntament


El grup municipal del Bloc- Els Verds d’Alaquàs ha presentat una moció al pròxim ple demanant que es dote a la localitat d’una “finestreta única” per a realitzar gestions relacionades amb l’administració central i autonòmica.

L’Ajuntament és l’Administració més pròxima al ciutadà, no obstant açò són innombrables les vegades que els ciutadans han de relacionar-se amb les diferents administracions territorials, estatals, autonòmiques i locals per a complir amb les seues obligacions legals de diferent índole, tributària o d’ordre social. També ho fan per a l’obtenció de drets legalment establits o per a la petició de subvencions, queixes, etc.

Per al portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs, Vicent Forment, “l’esforç de qualsevol administració ha d’anar encaminat a facilitar aquesta relació ciutadana amb les diferents administracions” i para açò hi ha diferents eines, una d’elles és la utilització de les noves tecnologies perquè els ciutadans puguen realitzar tràmits administratius a través d’Internet i una altra possibilitat té a veure d’escurçar els tramites i desplaçaments dels ciutadans a l’hora de presentar documents davant l’Administració.

En l’actualitat l’Ajuntament d’Alaquàs no té una “FINESTRA ÚNICA ADMINISTRATIVA” com ocorre en altres municipis del nostre entorn, que permeta que un ciutadà pot presentar tot tipus de sol·licituds, escrits i documents administratius dirigits a qualsevol Administració Central o Autonòmica.

Actualment hi ha un Conveni Marc signat per l’Administració Autonòmica i la Central que compromet a facilitar les eines necessàries per a la implantació d’aquesta finestra única. Aquesta finestreta facilitaria la relació dels veïns d’Alaquàs amb totes les administracions públiques i evitaria el trasllat a la ciutat de València o altres poblacions veïnes que si disposen d’aquest servei, per a presentar determinades sol·licituds i escrits que estiguen dirigits  a qualsevol òrgan de l’Administració Estatal o Autonòmica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada