dimarts, 23 d’octubre de 2012

El Bloc – Els Verds presenta una moció perquè s’adopten mesurades que garantisquen una gestió municipal transparent.


Forment: “és imprescindible garantir que tota actuació realitzada pels gestors públics siga transparent per a la societat, que no quede, en cap moment, cap dubte sobre la mateixa. “

Per al Bloc – Els Verds d’Alaquàs, tota la informació relacionada amb la gestió pública ha d’estar exposada de manera ben visible perquè puga ser fàcilment consultada per part d’aquell ciutadà que ho desitge. Així mateix cal evitar que siga el polític de torn el que decidisca sobre quina informació es mostra i quan es mostra.

Segons ha manifestat el portaveu del Bloc – Els Verds d’Alaquàs, els principis de transparència i regeneració són ara reivindicats per una societat que ha començat a mobilitzar-se per a exigir un canvi radical en la forma de fer i entendre la gestió del públic. S’ha creat aquest estat d’opinió per l’ús abusiu i poc transparent que s’ha fet de les institucions públiques per part d’algunes persones que han ostentats llocs de responsabilitat de gestió pública i s’ha pres consciència, a més, que el fàcil accés a la informació és la millor eina per a lluitar contra la corrupció.

Vicent Forment ha manifestat que “Per a aconseguir la transparència en la gestió pública i fomentar la participació crítica i objectiva dels ciutadans en la vida política local, és fonamental el compromís del nostre Ajuntament per a facilitar l’accés a tota la informació municipal.” Per aquests motius, des del Bloc – Els Verds d’Alaquàs presentem, prenent com a referència alguns dels “Indicadors deTransparència dels Ajuntaments” (ITA) enunciats per l’organització Transparència Internacional, una moció per a garantir la transparència de la gestió municipal, explicant per a açò amb internet com a eina principal per a la seua consecució. Partint de la pàgina web oficial municipal, s’han d’utilitzar tots els canals que es tenen a l’abast (televisió, exposició pública, etc.) per a garantir al ciutadà el fàcil accés a la informació pública.

El paquet de mesures presentades les hem dividit en els següents apartats:

•          INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL I ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT
•          TRANSPARÈNCIA ECONÒMIC- FINANCERA
•          TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS DE SERVEIS I OBRES PÚBLIQUES
•          SUBVENCIONS PÚBLIQUES.
•          TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES.

Segons Forment, aquesta moció, és una proposta mes d’una sèrie de propostes que des del Bloc – Els Verds estem fent per a acostar l’Ajuntament a la ciutadania. Des del Bloc – Els Verds estem convençuts que la regeneració democràtica pansa, entre altres coses, pel fàcil accés a la informació municipal i per la gestió transparent en totes les seues dimensions. Partint d’aquesta base el ciutadà ha d’acceptar la responsabilitat cívica que li correspon per a controlar, suggerir i, si fóra necessari, denunciar aquelles actuacions que es realitzen en perjudici de l’interès general.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada