dilluns, 30 de gener de 2012

El Bloc-Els Verds cuestiona que se retire la administración al barrio de los Faroles.


Jo Vicent Forment Legua, com a regidor-portaveu del grup municipal del BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS.


Arran de les queixes rebudes per diferents veïns i presidents la comunitat de veïns del Barri dels Fanals d'Alaquàs, respecte a la rescissió del contracte de prestació de serveis d'administració i gestió de les Comunitats de Propietaris de l'esmentat Barri, que l'Ajuntament va subscriure amb Administracions Ferrer, el passat 1 d'Octubre de 2010. Vist que segons  manifesten els veïns afectats el compromís subscrit en el seu dia era mantenir aquest contracte de prestació de serveis durant tres anys. Vistes les especials característiques econòmiques i socials de la majoria de veïns del Barri, en nom del Bloc-Els Verds d'Alaquàs formule les següents preguntes:

 1.    Per quin motiu no s’ha complit l’acord subscrit en el seu dia amb les Comunitats de Propietaris del Barri de los Faroles de mantindre el contracte de prestació de serveis d’administració i gestió a càrrec de l’Ajuntament ? 

2.    Com s’ha comunicat aquesta rescissió del contracte a les Comunitats de propietaris afectades?

3.    Quin era el cost anual d’aquest contracte ?Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada