dilluns, 26 de setembre de 2011

EL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS PRESENTA UNA MOCIÓ A L’AJUNTAMENT CONTRA L’AUGMENT DE LA TAXA DE FEM APROVADA PER L’EMTRE QUE SUPOSA MÉS D’UN 200% EN ELS PRÓXIMS REBUTS DE L’AIGUA


L’augment aprovat per l’EMTRE (l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus) de la taxa de fem en més d’un 200% ha posat damunt la taula el greu problema de la gestió dels residus a Alaquàs i l’Horta. Malgrat haver-se fet en ple mes d’agost i publicat l’endemà per a minimitzar-ne l’impacte social i reduir al màxim el termini de presentació d’al·legacions, en un procés que no es pot qualificar precisament de participatiu, Compromís ha presentat a través dels seus representants a l’esmentat organisme, i personalment mitjançant diversos càrrecs públics de la coalició, distintes al·legacions a aquesta taxa que hem de qualificar, com a mínim, de desmesurada.

La gestió dels residus a Alaquàs i l’Horta ha estat presidida per la contínua improvisació i insostenibilitat. L’abocador tancat en els anys noranta al terme de Riba-roja; els problemes continus a l’abocador de Dos Aigües; la manca d’instal·lacions de tractament adequades, com deixa palesa la instal·lació de Fervasa; el retard intolerable de les noves instal·lacions de Quart i Manises són només alguns exemples d’aquesta gestió lamentable. Agreuja el problema una recollida que en origen és selectiva però que realment no acaba sent reciclada per la qual cosa s’altera la finalitat real de esta desproporcionada taxa.

En el Bloc-Els Verds d’Alaquàs apostem per avançar en un tractament sostenible dels residus que comence per introduir mesures i incentius per a reduir-ne la producció, que es faça una recollida selectiva de materials, inclosa la matèria orgànica, que permeta el màxim reciclatge i reutilització dels residus i que els materials que vagen a l’abocador siguen els mínims possibles. L’EMTRE ha de treballar en esta direcció, exactament la contrària de la direcció en què sembla moure’s en aquests moments.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada