dilluns, 25 de juliol de 2011

El Bloc – Els Verds d'Alaquàs exigeix la presentació d'uns pressupostos municipals per a 2011

Vicent Forment està disposat a negociar-los sempre que aquests s'ajusten a la realitat econòmica municipal i les necessitats dels nostres ciutadans.

Els pressupostos són l'instrument principal i vertebrador de la gestió política, amb ells, es dóna estabilitat econòmica, són bàsics i necessaris per al bon i transparent funcionament d'un Ajuntament i, si tenen importància en èpoques normals, en situació de crisi més, per a afrontar-la amb serietat. A més, els pressupostos, no són només un conjunt de nombres “freds” són un document on es plasma el que es vol fer en la ciutat, els objectius a aconseguir, els programes a desenvolupar, els indicadors d'execució i en l'actual conjuntura econòmica resulta una irresponsabilitat continuar en el mes de juliol amb els pressupostos de 2010 prorrogats

Per a Forment, que un municipi de mes de 30 mil habitants estiga governat sense pressupostos aprovats és una irresponsabilitat. Per açò, li exigim a la Sr. Alcaldessa, que present ja una proposta de pressupostos raonable i ajustada a la realitat econòmica que tenim. El Bloc – Els Verds d'Alaquàs està disposat a treballar en aqueix esborrany de pressupostos amb la mateixa serietat i responsabilitat que està demostrant al llarg d'aquesta legislatura. Aquesta voluntat ja li l'hem fet arribar a l'equip de govern, ara solament falta saber si tenen la valentia política necessària per a elaborar, el pressupost que necessita aquest Ajuntament, un pressupost ajustat a l'austeritat que exigeix la realitat econòmica, que donen prioritat a la despesa social, a la generació d'ocupació, que elimine les despeses supèrflues i les inversions improductives.

Estem convençuts –afirma Forment-, que l'aprovació del pressupost no pot esperar i exigim que aquesta situació excepcional acabe i no se seguisca prorrogant un pressupost, el de 2010 que ja no respon a la realitat ni dels ingressos ni de les despeses, del que recapta i el que gasta el nostre Ajuntament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada